کنگره تاریخ معماری و شهرسازی استان گلستان برگزار شد

کنگره تاریخ معماری و شهرسازی استان گلستان راس ساعت 9 بامداد روز چهارشنبه هشتم دیماه 1395 در سالن ابن سینای دانشگاه ازاد اسلامی گرگان به ریاست جناب آقای مهندس کریمی مدیرکل محترم میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان گلستان و ریاست کنگره و با حضور جناب آقای دکتر قلی نژاد مشاور محترم پژوهشگاه میراث فرهنگی و تنی چند از مدیران کل استانی و....با تلاوت ایاتی از کلام الله مجید اغاز به کار نمود. پس از تلاوت قران سرود جمهوری اسلامی نواخته شد و سپس جناب آقای مهندس کریمی با ارایه سخنرانی و خیر مقدم به حضور میهمانان را بهره مند نمودند.

مهندس مبارک قدم در خصوص ضرورت حفاظت از بافتها وشهرهای تاریخی به ایراد سخن پرداختند. پس از جناب آقای مهندس مبارک قدم آقای دکتر ایمانیان دبیرعلمی کنگره به ارایه گزارشی درخصوص روند علمی کنگره پرداخته و سپس کنگره وارد پنل های چهار گانه خود شد.

پنل اول با عنوان سازه های چوبی به ریاست آقای دکتر فرخزاد و حضور اقایان دکتر کتولی و خانم دکتر نورا معروف همراه بود.اولین سخنران این پنل جناب آقای دکتر قنبر ابراهیمی هیات علمی و استاد تمام دانشگاه تهران بود که در باب عملکرد سازه های چوبی در مقابل زلزله به ایراد سخن پرداختند.پس از دکتر ابراهیمی دکتر محراب مدهوشی عضو هیات علمی دانشگاه منابع طبیعی گرگان در جایگاه سخنرانان قرار گرفته و در باب بناهای تاریخی گرگان و گمیشان الگویی مناسب برای توسعه سازه های سبز در بافتهای مسکونی در مناطق زلزله خیز استان گلستان ایراد سخن فرمودند. سومین سخنران این پنل آقای دکترایمانیان مدیر پایگاه برج قابوس و کارشناس ارشد میراث فرهنگی استان گلستان در باب تبیین دانش بومی استفاده از چوب در خانه های روستای زیارت گرگان سخن گفت.

پنل دوم با عنوان باستانشناسی- معماری به ریاست آقای محمد مهدی برهانی معاونت میراث فرهنگی استان گلستان  و حضورآقایان قاسمی و عمرانی برگزار گردید. معماری و شهرسازی در دوره ساسانی در جلگه گرگان عنوان سخنرانی اولین سخنران دومین پنل کنگره معماری و شهرسازی استان گلستان بود.اقای دکتر جبرییل نوکنده عضو هیات علمی سازمان میراث فرهنگی و رئیس موزه ملی بر اساس یافته های باستانشناسی که خود سرپرستی آنها را در دشت گرگان بر عهده داشته بود به ایراد سخن پرداخت. عنوان موضوع دومین سخنران در پنل دوم ، باستانشناختی بافت استراباد یا گرگان با تکیه بر یافته های مدرسه عمادیه بود که توسط آقای دکتر حبیب رضایی و مقداد میرموسوی باستانشناسان همکار اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان گلستان ارایه گردید. و سومین سخنران این پنل اقای محمد مهدی برهانی بود که در سخنرانی خود و بر اساس یافته های باستانشناسی دشت گرگان به جستجو و مطالعه و ارایه نتایج ان در مطلبی تحت عنوان مطالعه وبازشناسی معماری مذهبی دوران پیش از اسلام دردشت گرگان پرداخت.